Östbergs kvalitetspolicy

H. Östberg er ISO 9001-sertifisert, noe som betyr at selskapet oppfyller kvalitetskravene. Produktene våre produseres i henhold til null-feil-prinsippet og forbedres stadig.

Alle våre produkter har CE-merking. Det betyr at de har vært gjenstand for en risikoanalyse. Med hvert produkt følger det også en forsikring om at produktene oppfyller EU-direktivenes krav og harmoniserende standarder.

Östbergs miljøpolicy

Vi skal oppfylle gjeldende miljølover og -forskrifter og andre miljøkrav som stilles til selskapet og produktene.

Vi skal videreutvikle produktene våre i retning av lavere energiforbruk i henhold til kravene i ErP-direktivet, og komponentene vi bruker, skal oppfylle kravene i RoHS-direktivet.

Virksomheten skal drives på en ressursbesparende måte med minst mulig miljøbelastning, og den skal være oppbygget i henhold til ISO 14001.

Alle medarbeidere skal følge fastsatte rutiner og medvirke til at virksomheten og produktene stadig forbedres, og til at forurensning forebygges.