Personvernerklæring

Östberg Norge AS (heretter kalt “vi”, “oss”) er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger med mindre annet er oppgitt nedenfor.
Målet vårt er at du skal føle deg trygg når du gir oss personlig informasjon. Vi gjør tekniske og organisatoriske målinger for å beskytte dine personopplysninger, og for å sikre at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og våre interne retningslinjer, policy og rutiner for håndtering av personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandler vi, hvorfor og hvor lenge?

Vi behandler kontaktinformasjon for å oppfylle våre avtaler med kunder og leverandører. Vi lagrer dine personlige opplysninger så lenge det eksisterer et kunde- eller leverandørforhold.

Hvor samler vi inn personlig informasjon fra?

Vi samler inn kontaktinformasjon direkte fra deg.

Hvem deler vi data med?

For å oppfylle formålet med vår behandling av dine personopplysninger som angitt ovenfor, ansetter vi også andre tjenesteleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne. Disse tjenesteleverandørene kan bare behandle personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lov. De må gjøre tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen din.
Vi kan, der det er aktuelt, utlevere dine personopplysninger til andre mottakere enn de som er nevnt ovenfor for å overholde gjeldende lover og forskrifter, en forespørsel eller påbud fra en kompetent domstol eller myndighet, og for å tilfredsstille vår legitime interesse i å etablere, håndheve og forsvare juridiske krav.

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du følgende rettigheter:

Registeruttak

Du har en gang i året rett til gratis å be om å få en bekreftelse fra oss hvis vi behandler personopplysninger om deg, og i så fall be om tilgang til personopplysningene vi behandler av deg, et såkalt registeruttak.

Be om retting

Videre, hvis du mener at informasjon om deg er feil eller ufullstendig, har du rett til å be om korreksjon.

Retten til å motsette deg behandling for direkte markedsføringsformål.

Du har også rett til når som helst å motsette oss behandlingen av dine personopplysninger for å informere deg om Östberg Norge AS sine produkter og melde deg av ytterligere utsendelser ved å kontakte oss.
I tillegg til de ovennevnte rettighetene har du fra 25. mai 2018, i den grad gjeldende personvernlovgivning foreskriver det, også følgende rettigheter:

Retten til å motsette seg behandling basert på en interesseavveining

Du har rett til å motsette deg behandlinger som er basert på en interessebalanse. Vi kan imidlertid fortsette å behandle dataene dine, selv om du har motarbeidet behandlingen, hvis vi har tvingende legitime grunner til behandlingen som oppveier personverninteressene.

Rett til å be om begrensning av behandlingen

Du har også rett til, i tilfeller der gjeldende personvernlovgivning gir det, å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du ber om at behandlingen av dataene dine blir begrenset, kan det bety at vi ikke kan oppfylle våre mulige forpliktelser overfor deg og / eller din bedrift i løpet av tiden behandlingen av dataene er begrenset.

Östberg Norge er utviklet av b17.no