Atferdskodeks

Östberg Groups adferdskodeks er basert på de 10 prinsippene som er utviklet innenfor rammen av FN’s Global Compact. Adferdskodeksen omhandler menneskerettigheter, arbeidsrett, miljøet og antikorrupsjon. Disse områdene dekker de viktigste delene av det ansvaret som er naturlig for konsernets selskaper å ta. 

De grunnleggende prinsippene i adferdskodeksen er:
MENNESKERETTIGHETER

1. Östberg Group støtter og respekterer beskyttelsen av de internasjonale menneskerettighetene.

2. Östberg Group er ikke involvert i krenking av menneskerettighetene.

ARBEIDSRETT

3. Östberg Group opprettholder organisasjonsfrihet i samsvar med lokale lover og alle ansatte har rett til å starte eller ta del i fagforeningsaktiviteter. Östberg Group erkjenner retten til kollektive forhandlinger om ansettelsesforhold.

4. Alle former for tvangsarbeid er forbudt, og ansatte har rett til å avslutte sitt ansettelsesforhold under lokale lover eller ansettelseskontrakter.

5. Östberg Group tar avstand fra alle typer barnearbeid. Ingen personer under 15 år ansettes og i tilfelle av særlig krevende oppgaver, må personen være minst 18 år gammel.

6. All diskriminering, uansett etnisitet, hudfarge, kjønn, religion, politisk oppfattelse, nasjonal opprinnelse, sosial opprinnelse, alder, funksjonshemning, HIV/AIDS status, medlemskap i forening, seksuell legning, og fysisk og psykisk trakassering er strengt forbudt ved ansettelse eller yrkesutøvelse. Östberg Group arbeider proaktivt og utvikler strategier og konkrete programmer for å håndtere diskriminering internt og i konsernets forsyningskjede.

MILJØ

7. Östberg Group støtter føre var – prinsippet angående miljørisiko. ”Hvis det oppstår en trussel om alvorlig eller irreversibel skade, får mangel på full vitenskapelig sikkerhet ikke brukes som grunn til å utsette kostnadseffektive tiltak for å forhindre miljøskader. ”

8. Det oppmuntres til innovative løsninger som minsker miljøpåvirkning og Östberg Group jobber proaktivt for å promotere et større miljømessig ansvar.

9. Östberg Group uppmuntrer til utvikling og formidling av miljøvennelig teknologi. Bærekraftig utvikling er et nøkkelord og OEM arbeider med miljøspørsmål ut i fra et forebyggende perspektiv.

KORRUPSJON

10. Östberg Group arbeider mot alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser, samt å proaktivt utvikle strategier og konkrete program for å håndtere korrupsjon både internt og i konsernets forsyningskjede.

Vi svarer på dine spørsmål
Har du behov for rådgivning eller lurer du på noe?

Vi svarer på dine spørsmål

LURER DU PÅ NOE?