1964_H._Ostberg_AB_sv

Östbergs kvalitetspolicy

H. Östberg er ISO 9001-sertifisert, noe som betyr at selskapet oppfyller kvalitetskravene. Produktene våre produseres i henhold til null-feil-prinsippet og forbedres stadig.

Alle våre produkter har CE-merking. Det betyr at de har vært gjenstand for en risikoanalyse. Med hvert produkt følger det også en forsikring om at produktene oppfyller EU-direktivenes krav og harmoniserende standarder.

Östbergs kvalitetspolicy

Vi skal oppfylle gjeldende miljølover og -forskrifter og andre miljøkrav som stilles til selskapet og produktene.

Vi skal videreutvikle produktene våre i retning av lavere energiforbruk i henhold til kravene i ErP-direktivet, og komponentene vi bruker, skal oppfylle kravene i RoHS-direktivet. Virksomheten skal drives på en ressursbesparende måte med minst mulig miljøbelastning, og den skal være oppbygget i henhold til ISO 14001. Alle medarbeidere skal følge fastsatte rutiner og medvirke til at virksomheten og produktene stadig forbedres, og til at forurensning forebygges.

Vi svarer på dine spørsmål
Trenger du support på et produkt?

Vi svarer på dine spørsmål

LURER DU PÅ NOE?