Inneklima

Hva er et godt inneklima og hvorfor trenger du det?

Inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet.

Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker, men personer med allergi, astma og andre overfølsomhetssykdommer er spesielt sårbare og kan få betydelige økte helseplager i bygg med dårlig inneklima.

Også mennesker uten kjente allergier eller overfølsomhet kan bli mer eller mindre syke av å oppholde seg i et dårlig inneklima. Vanligst er plager som gjentagende luftveisinfeksjoner, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og såre slimhinner i øyne nese og hals, samt nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne.

Dette betyr at vi i årene som kommer må ha økt fokus på å sikre godt inneklima i norske bygg for å forebygge sykdom og for at de som allerede er syke ikke skal få økte helseplager.

sunt inneklima

LUFT OG VENTILASJON

Hensikten med god ventilasjon er å fjerne forurensninger i luften som for eksempel støvpartikler, avgassinger og fuktighet og tilføre frisk og ren luft. Dette er svært viktig for vår helse.

Dårlig eller mangelfull ventilasjon kan gi helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner. I tillegg påvirker ventilasjon konsentrasjon, yteevne og produktivitet. 

Östberg bidrar hver dag til at mennesker puster sunn luft der de oppholder seg ved å tilby energieffektive ventilasjonsløsninger med høy ytelse for å skape et friskt inneklima.

sunt inneklima

INNEKLIMAETS FEM FAKTORER

Verdens Helseorganisasjon har definert innemiljø gjennom fem inneklimafaktorer. Inneklimafaktorene har på hver sin måte betydning for hvordan den enkelte vil oppleve inneklima i bolig og bygg.

Inneklimaets fem faktorer er:

  1. Termisk miljø. Romluftstemperatur, omgivende flaters temperatur, luftfuktighet, lufthastighet og trekk, påkledning og aktivitetsnivå.

  2. Atmosfærisk miljø. Gasser/damper, lukter og partikler i lufta vi puster inn. For eksempel: Bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd og rester av dødt stoff som hudavfall, flass, middrester. Kjemiske stoffer som avdamping fra rengjøringsmidler og lim. Stekeos og lukt fra matlaging.

  3. Aktinisk miljø. Naturlig lys/elektrisk belysning. Lysstyrke, blending, reflekser. Radongass fra grunnen. Elektriske og magnetiske felt.

  4. Akustisk miljø. Lyd og lydoppfattelse; støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklangstid.

  5. Mekanisk miljø. Gulv (sklisikkerhet), innredningens tilpasning til brukerne, påvirkning fra de fysiske omgivelser. Ergonomi, sittestillinger og utforming av arbeidsplassen.

Kilde: naaf.no

Lurer du på noe angående våre produkter eller tjenester?

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.

Mer inspirasjon

inneklima

Sentralstøvsuger opprettholder et godt inneklima

Et sunt og godt inneklima er viktig for både trivsel og helse. Sentralstøvsuger bidrar til å frakte støvpartikler fra boligen ut av huset, fremfor at det blir liggende igjen i huset å vrimle. Det gir et langt sunnere og mer allergivennlig innemiljø.

LES MER >