Inneklima

4 gode grunner til hvorfor du bør investere i et godt inneklima

Et godt inneklima er viktig både for helse og trivsel og på sikt vil det også være godt for lommeboka. Vi gir deg 4 gode grunner til hvorfor du bør investere i et sunt inneklima i din bolig.

1. Et godt inneklima reduserer helseplager

Et godt inneklima vil bidra til å redusere sykdom og plager. De som er spesielt sårbare for astma- og allergiplager kan få betydelige økte helseutfordringer i boliger med dårlig inneklima. Også friske personer kan oppleve plager som gjentagende luftveisinfeksjoner, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og såre slimhinner i øyne, nese og hals, og også nedsatt konsentrasjonsevne.

Ved å sørge for god ventilering i boligen erstattes brukt inneluft med frisk uteluft. På den måten oppnår du et sunt og godt innemiljø og bedre livskvalitet.
Uten god ventilering må man lufte ut ved å åpne dører og vinduer for å få lufttilstrømning. Med et ventilasjonsanlegg unngår man trekk, og temperaturen forholder seg stabil. I tillegg forhindrer det irriterende og ubehagelig lukt.

2. God ventilasjon forhindrer fukt og muggvekst

Hensikten med et ventilasjonsanlegg er å skifte ut luften som er i huset. Gammel brukt inneluft kan inneholde flere ting som kan skape dårlig inneklima, for eksempel gasser og partikler fra bygningsmaterialer, klær, dyr og inventar, eller forurensning fra matlaging. 

Dårlig ventilering kan også forårsake fukt i boligen. Spesielt i rom med langvarig luftfuktighet, som våtrom og kjøkken, bør luften byttes ut ofte. Dersom luften i disse rommene ikke blir erstattet med ny frisk luft kan det oppstå fukt. Fukt gir gode vekstvilkår for blant annet muggsopp. Det er derfor viktig å holde huset tørt ved å sikre god luftgjennomstrømning.

Innendørs luftfuktighet bør helst være under 60 prosent om sommeren og helst ikke lavere enn 40 prosent om vinteren. På sommeren vil den varme og fuktige luften utendørs gjøre det utfordrende å bevare riktig luftfuktighet innendørs uten et ventilasjonsanlegg som regulerer temperaturen. Spesielt på vinteren når luften er kald, er det viktig med god ventilering som sikrer optimal luftfuktigheten. 

3. Reduserer strømutgiftene

Boliger med naturlig ventilasjon fra ventiler og utettheter i bygningskonstruksjonen har ofte mye trekk som fører til store varmetap. Et ventilasjonsanlegg med nye filter, rene ventilasjonskanaler og riktig innregulering gir rikelig med frisk og ferdig oppvarmet luft, som fordeles jevnt rundt i boligen. Det bidrar til å opprettholde en behagelig temperatur og forhindrer innestengt lukt. 

Et aggregat gjenvinner hele 80 % av varmen i huset. Du sparer derfor strømutgifter ved at du slipper å varme opp den nye luften som kommer inn i boligen. Et ventilasjonsanlegg  gir i tillegg boligen bedre energimerking og lavere miljøavtrykk. Det kan være lurt å bruke god tid på å regulere anlegget slik at du oppnår best mulig lufttilstrømning og minst mulig støy.

kontrollpanel ventilasjon

4. Filter mot pollen, virus, bakterier og veistøv

Mange ventilasjonsaggregat har filter som forhindrer små partikler som pollen, virus, bakterier og støv fra å komme inn i boligen. Spesielt i pollensesongen vil dette har stor innvirkning på inneklimaet dersom du har pollenallergi. Det kan være lurt å skifte filter rett før og etter pollensesongen. Bruk originalfiltre til ventilasjonsaggregatet for å sikre at pollen forblir i filteret. Pollen fester seg lett til støv og virvles opp. Bruker du sentralstøvsuger vil finstøvet og pollenpartiklene blåses ut av huset, fremfor å bli liggende igjen i lufta slik det ofte blir ved vanlig støvsuger.

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.

Mer inspirasjon

dags for filterbyte

Når var siste gang du byttet luftfilter?

Et luftfilter er et enkelt og relativt billig produkt, men har en svært viktig oppgave, nemlig å forsyne rommene med riktig mengde luft, fri for skadelige partikler. Et velfungerende luftfilter forlenger levetiden til ventilasjonssystemet ditt og holder folk som bor i innemiljøet, friske.

LES MER >