Ventilasjon

Hvorfor det er lønnsomt med god ventilasjon på arbeidsplassen?

Frisk og ren luft gir bedre konsentrasjon blant de ansatte, og økt effektivitet. Det igjen påvirker trivsel og arbeidsmiljøet positivt.
Ostberg kundesupport

Flere anerkjente internasjonale studier har kommet frem til at et dårlig inneklima på arbeidsplassen fører til 5 prosent dårligere effektivitet. Det kan muligens høres lite ut, men hvis vi ser på tallet fra motsatt side, vil 5 prosent økning i effektiviteten bety for eksempel

  • 10 færre sykedager i løpet av et arbeidsår
  • Effektiv arbeidstid økes med 25 minutter hver dag
  • Mindre behov for pauser blant de ansatte

Dårlig eller mangelfull ventilasjon kan gi helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner. I tillegg påvirker luften vi oppholder oss i både konsentrasjon, yteevne og produktivitet. Personer med astma- og allergisykdommer vil være mest utsatt, men også personer som ikke har disse plagene vil kunne få helseplager ved for dårlig eller lav ventilasjon.

Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som bytter ut gammel luft med ny, frisk luft.  I rom der mennesker oppholder seg lenger over tid, da spesielt cellekontor og åpne landskap, er det viktig at luften skiftes ut ofte nok. Et ventilasjonsanlegg vil kunne sikre nødvendig tilstrømming av frisk luft, samtidig som det sørger for at luften er ferdig oppvarmet. Mellom 70 til 90 prosent av varmen fra den gamle luften blir overført til ny luft, som fordeles jevnt og ferdig oppvarmet rundt i bygget. Dermed slipper man å bruke energi på å varme opp den nye luften, slik man ofte må etter gjennomtrekk fra åpne vinduer og dører. Det er derfor både besparende i form av strømutgifter, men viktigst, det gir positive ringvirkninger for arbeidsmiljøet.

Ta en titt på disse tallene dersom du fortsatt er i tvil om du bør investere i god inneluft for dine ansatte:  

  • Godt inneklima utgjør mindre enn én prosent av lønnskostnadene i bedriften
  • Lønnskostnadene dine er 25 – 100 ganger høyere enn energikostnadene til bedriften
  • Lønnskostnadene dine er 25 – 100 ganger høyere enn vedlikeholdskostnadene dine

Dersom du allerede har et ventilasjonsanlegg på arbeidsplassen, kan enkle tiltak som dette være med å forbedre inneklimaet:

  • Bytt ventilasjonsfilter oftere
  • Bruke et bedre ventilasjonsfilter som stopper mer av de helseskadelige partiklene i lufta
  • Ha jevnlig service på ventilasjonsanlegget
  • Foreta kanalrens med jevne mellomrom.

Ventilasjonsanlegget filtrerer også uteluften og fjerner fukt. Du får lun temperatur og et sunnere inneklima og slipper kald trekk og innestengt lukt. Faren for fuktskader og kondens er også minimal, i følge Enova.

østberg lager arbeidsmiljø

Lurer du på noe angående våre produkter eller tjenester?

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.

REFERANSER