FLERE NYHETER

Östberg bak kulissene: Dette teamet sørger for frisk og ren luft

3D-tegninger og befaringer utgjør arbeidshverdagen for de fem fagpersonene som jobber med prosjektering og prosjektoppfølging. De sitter for det meste på kontoret og planlegger store og små ventilasjonsanlegg i avanserte dataprogrammer. Innimellom jobber de også ute i feltet – for å kvalitetssikre den rene luften som er Östberg sitt varemerke.

– Jobben vår høres kanskje tørr og teoretisk ut, men i realiteten jobber vi med folkehelse. Luften vi puster inn har enormt mye å si for livskvaliteten vår, sier Steffen Backe. Han er prosjekt- og prosess sjef hos Östberg, og er brennende opptatt av bygg og teknikk. Spesielt opptatt er han av godt inneklima.

– Klima og energieffektivisering er på alles lepper nå, og da er det viktig at vi tar de problemstillingene på alvor. Å gjenvinne varmen fra bygg slik at den ikke går tapt er en viktig del av dette. Behovsstyrt ventilasjon vil også i større grad gjøre seg gjeldende i boligbygg fremover. Vi kan ikke sløse med ressursene, sier han.

God ventilasjon er avgjørende

Du har sikkert lagt merke til hvordan kroppen reagerer når det er dårlig luft i et bygg? Det skjer ofte der mange mennesker er samlet, som for eksempel i kantiner og møterom. Men også når vi har gjester hjemme, eller sitter i timevis på et hjemmekontor som ikke er ment til det formålet.

– Er luften dårlig, kan man merke at man blir trøtt, får vondt i hodet eller mister konsentrasjonen. Da trenger man mer enn bare tilført luft. Den skal være filtrert, og ha rett temperatur, sier Backe.

Östberg startet med enkle kanalvifter for førti år siden, men har nå spesialisert seg på bransjeledende ventilasjonsaggregater.

prosjektoppfølging

Byggtekniske krav

Forskrift og tekniske krav til byggverk (TEK17) definerer hvilke egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Östberg dekker den delen som dreiser seg om energieffektivitet og ventilasjon. Særlig fokus har de på kravet om hvor mange kubikk med frisk luft som skal tilføres per time til de ulike romtypene i et bygg.

Og det er ikke bare byggebransjen som har fått øynene opp for viktigheten av ventilasjon. Sluttbrukeren av bygget har også fattet interesse for at inneklima i stor grad handler om livskvalitet.

– Vi som jobber med prosjektering av ventilasjon er vant til å forholde oss til de byggtekniske kravene. Men jobben vår er langt mer enn å bare tilfredsstille kravene i forskriften. Vi ønsker å gjøre kundene oppmerksomme på viktigheten av god ventilasjon, og at det bør tilrettelegges så tidlig som mulig i byggeprosessen, sier han.

Usynlig jobb med høy kompetanse

Kort forklart jobber Backe og teamet av tre prosjektingeniører og en seniorprosjektrådgiver med å planlegge ventilasjonssystemer i nye og restaurerte bygg. Målet er alltid det samme: Den oppbrukte, oksygenfattige luften skal erstattes med ren og frisk luft. Samtidig skal varmen fra overskuddsluften gjenvinnes, for å unngå energitap. Dette krever en varmegjenvinner i ventilasjonsaggregatet, og ikke minst, et omfattende system av kanaler som frakter luften rundt i bygget. Et viktig ledd av arbeidet er også å samarbeide med fagarbeidere som elektrikere, rørleggere og blikkenslagere.

– Alle vi som jobber bak veggene må samarbeide for å finne de beste løsningene. Når veggene er på plass, skal ikke byggets brukere legge merke til jobben vi har gjort. Ting skal fungere sømløst, sier han.

Flekser de tekniske musklene

For å lykkes med jobben, er prosjekteringsteamet helt avhengig av å bli godt kjent med bygget og miljøet det skal stå i. Da er tegningsunderlaget til utbygger helt avgjørende. Har de ikke det, kan Östbergs prosjektingeniører, som har lang erfaring med teknisk tegning, bistå med sin kompetanse.

– Ingenting er umulig, og vi er opptatt av at våre anlegg skal prestere best mulig. Derfor bør de monteres nøyaktig slik de er prosjektert, sier han.

En hyppig utfordring for prosjekteringsteamet er at tegningsunderlaget de får tilsendt ikke er nøyaktig – eller rett og slett ikke samsvarer med bygget som møter dem på byggeplassen. Da kan de tilby å revidere underlaget for å forhindre eventuelle avvik senere.

– Vi går alltid grundig til verks, og nøyaktighet i forarbeidet er avgjørende for en feilfri leveranse som sikrer et godt inneklima for sluttkunden, avslutter han.

prosjektering

Trenger du hjelp til ditt prosjekt?

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.