FLERE NYHETER

Godt inneklima er viktigere enn du tror

Vi blir smartere, får bedre økonomi og lever lengre når inneklimaet er godt. Det svenske selskapet Östberg, spesialist på ventilasjon, satser for fullt i Norge.

– Vi tilbringer 90% av tiden vår innendørs i løpet av et år. Da sier det seg selv at inneklimaet er viktig, sier Peter Holm. Han er daglig leder i Östberg Norge, og leder satsingen her til lands. Han mener fordelen med god ventilasjon er underkommunisert, og registrerer at mannen i gata heller legger penger i fancy hvitevarer enn i ventilasjon.

– Det er nesten utrolig, i og med at inneklimaet i stor grad preger livskvaliteten vår. Luft er livsviktig for oss, og vi puster inn 25 000 liter luft i døgnet. Vi bør sørge for at denne luften er så ren og sunn som mulig, sier han.

Fordelene med et godt inneklima

Hvis ordet «inneklima» får deg til å tenke i retning av astma og allergier, så er du på riktig spor. Men inneklimaet påvirker langt flere aspekter av vår livskvalitet. 1) Godt inneklima gjør oss smartere fordi hjernen får tilgang på mer ren luft med færre forurensende partikler. Det er bevist at dårlig inneklima påvirker vår kognitive evne. 2) Godt inneklima forlenger livene våre fordi vi ikke får helseskader av svevestøv, partikler, radon, samt utslipp fra tekstiler, husdyr, maling, gips, m.m. 3) Godt inneklima styrker samfunnsøkonomien fordi mennesker blir mindre syke. Både barn og voksne får mindre sykefravær på skole og jobb, og orker å prestere bedre. – Vi som jobber med ventilasjon, føler faktisk at vi har en opplysningsplikt sånn at folk forstår i hvor stor grad inneklimaet påvirker oss. Vi går så langt at vi kan kalle det barnemishandling å ikke ha tilgang på tilstrekkelig ren inneluft i barnehager og skoler, sier Holm. Det er nemlig sånn at vi kan bli syke av luften vi puster inn. En studie gjennomført av WHO viser at dårlig inneklima utgjør større helseskade enn tidligere antatt. Blant annet åreforkalkning, fødselsskader, samt luftveissykdommer hos barn. Studien viser også at det kan være en sammenheng mellom svevestøv og dødsfall på grunn av hjerte-, kar- og lungesykdommer*.
Peter Holm

Godt inneklima = trygg luft

Når Östberg nå satser for fullt i Norge, skjer det i en tid der inneklima og luftbåren smitte har fått fornyet oppmerksomhet. Pandemien har lært oss å bruke munnbind for å unngå å puste inn koronavirus.

– Hver luftpartikkel er en potensiell bærer av virus og bakterier. Med færre partikler innendørs, reduseres risikoen for å bli smittet. Ikke bare av Covid-19, men også av vanlig sesonginfluensa og andre sykdommer, sier den daglige lederen.

Grunnen til at Östbergs ventilasjonsanlegg kan love et renere og tryggere inneklima, er at luften utenfra filtreres før den går inn i bygget. Samtidig skjer det en energieffektiv og kontinuerlig utskifting av «brukt» luft til fordel for ny og ren luft.

– Våre ventilasjonsanlegg gjenvinner energien fra den oppvarmede inneluften for å varme opp filtrert luft som kommer inn i boligen. Dette bidrar til et lavere energiforbruk, som hjelper oss å nå de globale klimamålene, sier han.

Östberg: 40 år i Sverige

Östberg feirer førtiårs-jubileum i Sverige, og har et internasjonalt nettverk av datterselskaper i Finland, Kina, India og Norge. Nå skal selskapet satse ytterligere i det norske markedet som i dag har 21 ansatte. De har allerede posisjonert seg til å bli markedsledende på sentralstøvsugere til store næringsbygg og hotell.

 – I Norge skal vi nå satse på ventilasjonsanlegg til eneboliger, borettslag, mindre kontorbygg og skoler. Her har vi store ambisjoner, sier Holm.

Han har vært daglig leder i Norge siden 2019, og har flere år i Östbergs avdelinger bak seg. Først og fremst i Sverige, men også i Kina og India. Han ønsker å bygge tette samarbeid med tekniske entreprenører og utbyggere.

– Vi har en stabilitet i bunn og en inngående forståelse for skandinaviske inneklimautfordringer. Kombinert med en fremtidsrettet teknologi, tror jeg Östberg vil gjøre det godt i det norske markedet, sier han. Lokal produksjon i Sverige er selvsagt en fordel.

 

Hvordan oppleves et godt inneklima?

Et spørsmål som stadig dukker opp når det snakkes om inneklima er «kan man ikke bare åpne vinduet?» Men så enkelt er det ikke. Holm forteller at mange forveksler kald luft med ren luft, men at det er en misforståelse.

– Et godt inneklima er mye mer enn et kaldt gufs. Når du åpner vinduet i en stor by, så slipper du samtidig inn store mengder luftforurensing. Åpner du vinduet i vinterhalvåret, slipper du også inn kulde samtidig som varmen går ut. Det er en lite klimavennlig måte å ventilere på, forklarer han.

Han understreker at et godt inneklima også er bra for bygningsmassen. Da unngår du at huset blir for for tørt med sprekkdannelser om sommeren, eller for fuktig med muggsopp over tid. Det finnes lovpålagte krav om boligventilering. Östberg kjenner disse kravene, og vet hvordan man skal møte dem i praksis.

* Kilde: Euro.who

Trenger du hjelp til ditt prosjekt?

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.