Inneklima

Vanlig helseplager ved dårlig inneklima

Et godt inneklima er viktig for helse og trivsel hjemme, og ikke minst læringsevne og konsentrasjon på skole og jobb. Dårlig inneklima kan gi nedsatt livskvalitet og vil over tid være skadelig å oppholde seg i.

Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss inne. Det er alt fra temperaturen i rommet, luften vi puster, belysning og stråling, lyd og støy og utforming og innredning. Heldigvis kan vi selv endre alle faktorer der vi ser at det er behov for det.

FRISK OG REN LUFT ØKER LIVSKVALITETEN

Dersom man oppholder seg i dårlig inneklima over en lengre periode vil det kunne påvirke helsen. Vanligst er plager som gjentagende luftveisinfeksjoner, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og såre slimhinner i øyne nese og hals, nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne. Folk med astma og allergi vil være spesielt følsomme for tett og innestengt luft, men selv helt friske personer vil også påvirkes. For å forebygge sykdom og hindre at de som allerede er syke ikke skal få økte helseplager, må vi i årene som kommer ha økt fokus på å sikre godt inneklima i norske bygg,

I boliger med dårlig ventilasjon vil ikke gammel luft erstattes med ny luft. Da må man ty til hyppig utluftning gjennom åpne vinduer og dører. Uten ren og ny luft vil mange oppleve økt tretthet og sviktende konsentrasjon. Et ventilasjonsanlegg sørger for at boligen hele tiden erstattes med ny, frisk luft. Den nye luften anlegget sender ut i boligen er ferdig oppvarmet, noe som også er energibesparende.

Støvpartikler gir økt irritasjon og betennelse i slimhinnen

Støv er et problem i de fleste boliger, til tross for at man støvsuger hyppig. Det er viktig med god gjennomstrømning av ren og frisk luft. Varm inneluft vil etterhvert oppleves som tørr og “svevende”. Et ventilasjonsanlegg sørger for å levere ferdig oppvarmet luft, som sikrer økt luftfuktighet slik at temperaturen kan senkes. Det virvlende irriterende støvet blir tyngre og legger seg ned på gulvet. 

Det er likevel viktig å støvsuge regelmessig, for å unngå for stor ansamling av støv. Støvpartikler kan irritere og gi betennelser i slimhinnen i nese, hals og luftveier. Noen vil få tørrhetsfølelse i slimhinnen, økt slimproduksjon, tett, irritert nese og hoste. Støvet kan også inneholde kjemikalier fra bygget eller allergener fra dyr og planter (pollen). Dette øker faren for betennelsesreaksjoner eller allergi-/ astma-anfall. Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund vil personer med astma, allergi eller andre overfølsomhetssykdommer vil være spesielt følsomme for svevestøv. 

De som plages av pollenallergi opplever ofte at pollen blåses inn gjennom åpne vinduer og dører ved utlufting. Et pollenfilter i ventilasjonsanlegget forhindrer pollenstøvet fra å komme inn. Dermed vil det være mulig med et helt pollenfritt inneklima.

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.

Mer inspirasjon

dags for filterbyte

Når var siste gang du byttet luftfilter?

Et luftfilter er et enkelt og relativt billig produkt, men har en svært viktig oppgave, nemlig å forsyne rommene med riktig mengde luft, fri for skadelige partikler. Et velfungerende luftfilter forlenger levetiden til ventilasjonssystemet ditt og holder folk som bor i innemiljøet, friske.

LES MER >