FLERE NYHETER

Når var siste gang du byttet luftfilter?

dags for filterbyte

Et luftfilter er et enkelt og relativt billig produkt, men har en svært viktig oppgave, nemlig å forsyne rommene med riktig mengde luft, fri for skadelige partikler. Et velfungerende luftfilter forlenger levetiden til ventilasjonssystemet ditt og holder folk som bor i innemiljøet, friske.

Helsefordeler

Ifølge de siste forskningsfunnene er det kostnader og helsegevinster knyttet til partikkelfiltrering i for eksempel kontorbygg. Ved å velge riktig filter fører dette blant annet til redusert sykefravær, færre tapte arbeidsdager og høyere produktivitet.

Rene systemer og energieffektivitet

Urene, tette filtre gjør at ventilasjonssystemet må jobbe hardere og mindre energieffektivt ettersom luftmotstanden gjennom filteret øker. For å spare energi er det derfor viktig å skifte filter ofte, gjerne to ganger i året. Regelmessige filterskift forhindrer også biologisk oppbygging i filtre.

Originalen fungerer best!

Ved å velge de originale filtrene som vi anbefaler for ditt anlegg:

  • Forlenger du levetiden til anlegget ditt
  • Vi garanterer at filtrene overholder gjeldende ISO-standard
  • Sikrer at gyldig garanti gjelder
  • Bruker viftene mindre energi
  • Trykkbalansen i ventilasjonsaggregatet er sikret, noe som hindrer retur av avtrekksluft

Kontakt oss for råd om hvilket filter som er passende å velge.

Trenger du hjelp til ditt prosjekt?

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.