Ventilasjonsaggregater

Vi utvikler og produserer toppmoderne ventilasjonsaggregater med lavt energiforbruk og høy driftssikkerhet.

Aggregatene våre bidrar til sunn luft i alle slags innendørsmiljøer: boliger, kontorer, produksjonsanlegg samt store offentlige lokaler og bygninger.

Ventilasjonsaggregatene oppfyller ErP-direktivet. Virksomheten er basert på kundeorientering og fleksibilitet, med store muligheter for skreddersydde løsninger. Vi har et langsiktig samarbeid med underleverandørene våre for å finne de beste tekniske løsningene.

PRODUKTVELGER
Våre energigjenvinningsaggregater HERU® har høy virkningsgrad, lavt energiforbruk, lavt lydnivå og høy driftssikkerhet.

HERU® gjenvinner inntil 84 % av den energien som ellers går tapt med kun fraluftsventilasjon.

HERU® finnes med både AC- eller EC-motor. Viftehjul med bakoverbøyde skovler.

Det finnes to modeller av HERU®. S-modellen som er isolert på alle sider med 50 mm mineralull, noe som gjør at den kan plasseres i både varme og kalde rom. HERU®. T-modellen som har litt mindre isolasjon, noe som gjør at den bør plasseres i varme rom.

PRODUKTVELGER
Vi har utviklet en rekke produktspesifikke tilbehørsartikler som f.eks. ettervarmesett, viftekåper og reguleringspakker som passer til HERU® og SAU. Tilbehørsartiklene fås også enkeltvis.