Radonløsninger

PRODUKTVELGER
For eiendommer på grunn som slipper gjennom luft, f.eks. en grusås, er radonbrønner den desidert mest effektive måten å senke lufttrykket i grunnen på og forhindre at radon kommer inn i eiendommen.

I radonbrønnsettet inngår markør, rørbend, berøringsbeskyttelse BSV, transformator, kanal- eller radialvifte.