Inneklima for bolig og næring

Hva kan vi i Östberg bistå deg og ditt prosjekt med?

Vi hjelper deg med prosjektering av ventilasjon i alt fra små boliger til næringsbygg. Når du jobber med oss får du en kompetent, ansvarlig og pålitelig leverandør.
Ostberg arbeidsmiljø

Vi leverer ventilasjon til alt fra boliger til mindre næringsbygg

Din aller første kontakt med Östberg vil stort sett være gjennom våre selgere. Jørn, Karl og Bjørn-Andre representerer ulike området rundt i hele landet. I samråd med prosjektavdelingen legger de opp et planlagt løp for ditt prosjekt. Når oppdraget er godkjent fra din side, vil prosjektsjef Steffen og hans team overta prosjekteringen. 

Steffen og prosjektavdelingen setter seg grundig inn i oppdraget før de tar kontakt med deg for å avklare budsjett og tidsramme. Behandlingstiden tar vanligvis inntil 14 dager, avhengig av oppdragets kompleksitet og størrelse, samt tilgang på informasjon om bygningskonstruksjonen.

Våre oppdrag kan være alt fra en standardleveranse av boligventilasjon til ventilering for mindre næringsbygg som krever individuelle vurderinger. 

Ostberg teamsmøte
Östberg har selgere representert i hele landet.

Vi tegner ditt ventilasjonsanlegg og sørger for riktig innregulering

Når du legger ditt prosjekt i våre hender kan du være trygg på at våre anbefalinger er basert på høy ekspertise og lang erfaring med ventilasjon og lovverket tilknyttet montering.

Prosjektavdelingen tegner ventilasjonsanlegget ditt ut fra hva de mener er best egnet for bygningsstrukturen og i henhold til forskrifter. Det gjør de ved hjelp av lang erfaring og beregningsprogrammer som sørger for at anlegget innreguleres med riktige verdier for luftmengde og lufttrykk. Tegningen sendes deretter til deg for korrektur. Det er byggmester som må ta den endelige avgjørelsen og godkjenne at det for eksempel kan tas hull i den bærende konstruksjonen. Det har ikke vi i Östberg myndighet til. Vi kan derimot forsikre om at våre anbefalinger er nøye vurdert på et faglig høyt nivå.

Vi sørger for en fullverdig leveranse

Når våre tegninger er godkjent hos utbygger gjør vi klart alt til utførelse. I det innebærer oppsett av plantegninger i perspektiv, materialberegning, informasjon om innregulering av aggregatet og en nøye beskrivelse av hvordan monteringen skal utføres.

“Pakken” vi sender avgårde til deg kan best beskrives som et legosett. I utgangspunktet kan hvem som helst montere ventilasjonsanlegget så sant man evner å lese og følge instruksjoner nøye.

Vi tar fullt ansvar for garanti i 5 år

Etter avlevering fra oss ber vi om bekreftelse om at anlegget er montert i henhold til gitt beskrivelse. Dersom det er det, tar vi fullt ansvar for garanti i opptil 5 år. Ved små avvik som ikke påvirker anleggets funksjonalitet, korrigeres tegninger slik at «kart stemmer med terreng.

Vi opplever at tilliten mellom oss og kunder er gjensidig. Du kan stole på at vi leverer et optimalt ventilasjonsanlegg. Motsatt stoler vi på at monteringen er utført korrekt slik at vi kan stille oss til ansvar ved eventuelle feil og mangler. 

bistå prosjekt østberg

Vi følger opp prosjektet i etterkant ved behov

Hvis anlegget bråker eller det oppstår andre momenter som gjør at det ikke fungerer optimalt, vil våre teknikere eller samarbeidspartnere komme på befaring. De sjekker at det er innregulert slik montøren har bekreftet, og ser etter at det ikke er vesentlige feil ved monteringen.  

Hvis et ventilasjonsanlegg er riktig innregulert og montert skal det ikke gi støy, det skal avgi riktig luftmengde og fungere på riktig nivå hele tiden. 

For oss er det viktig at vi har en god dialog med deg hele veien gjennom prosjektet. Det skal være enkelt å plukke opp telefonen og ringe oss, enten du har spørsmål, trenger veiledning eller ønsker en sparringspartner på utførelsen.

Vi ser på hvert enkelt prosjekt som unikt

Kvalitet i prosjektering er vårt største konkurransefortrinn. Vi ser på enkeltprosjekt fremfor en standard mal. Prosessen i seg selv er ikke unik, men vår dedikasjon i hvert ledd er viktig for at vi skal kunne opprettholde kvaliteten vi ønsker å leve opp til. Vårt største fokus er å sørge for at aggregatet produserer ren luft og at luften kommer frem og ut i boligen. 

Lurer du på noe angående våre produkter eller tjenester?

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.

REFERANSER